Wat is Kinderfysiotherapie

Home /

Wat is Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op het behandelen van kinderen tot 18 jaar.

Kinderen kunnen zowel met als zonder verwijzing bij de praktijk terecht. Voor therapie aan huis en op school is echter een verwijzing nodig. Kinderen van 0-2 jaar worden aan huis behandeld, vaak is er dan sprake van een doorverwijzing vanuit het consultatiebureau of de huisarts. Bij kinderen met een school gerelateerde hulpvraag, zoals motorische schrijfproblemen of problemen met de fijne motoriek kan in overleg met school begeleiding op school onder schooltijd  plaatsvinden. De praktijk werkt op verschillende scholen in de regio.

De eerste behandeling bestaat uit een screening/onderzoek van het kind, om vast te stellen of kinderfysiotherapie geïndiceerd is. De bevindingen uit onderzoek worden met de ouders besproken en in overleg wordt vervolgens een behandelplan opgesteld.

Een behandeling duurt afhankelijk van de hulpvraag 30-40 minuten. Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden werken wij nauw samen met leerkrachten, artsen en andere betrokken disciplines. Na beantwoording van de hulpvraag zal in overleg met de ouders de behandeling worden beëindigd.

Verslaglegging vind plaats aan het einde van de behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag zal er ook een beginverslag opgesteld worden.

Tarieven

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 2×9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars en er wordt rechtstreeks gedeclareerd ( obv de tarieven van de zorgverzekeraar). Als er sprake is van een chronische aandoening op verwijzing van een specialist dan worden alle behandelingen vergoed. Is er geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven.

Reguliere behandeling

Behandeling op school

Behandeling aan huis

Overleg/ instructie ouders

Verslaglegging eenmalig p/j

Niet nagekomen afspraak
(niet 24 uur van te voren afgemeld)

Euro 40,-

Euro 40,-

Euro 52,50

Euro 25,- / 40,-

Euro 25,-

Euro 40,-