Kinderfysiotherapie op school

Home /

Kinderfysiotherapie op school

Kinderfysiotherapie op school

Met onderstaande scholen hebben we een overeenkomst volgens de regels van de gedragscode van de NVFK

De ouder moet zelf de aanmelding verzorgen voor behandeling, op school weten ze hoe de aanmelding verloopt.

– ouders dienen in voldoende mate bij het zorgverleningsproces betrokken te zijn. Ten minste bij de anamnese, tussentijdse evaluatie en bij het einde van de behandeling dient een ouder aanwezig te zijn. De ouderparticipatie wordt in het dossier vastgelegd.

– behandeling kan alleen geschieden op verwijzing van een huisarts of specialist.

– de continuïteit van de zorg is gegarandeerd, ook gedurende schoolvakanties. (behandeling kan plaatsvinden op praktijklocatie)

Aanwezigheid van de ouders bij de behandeling op school
Het is altijd mogelijk om bij de behandeling aanwezig te zijn. Is dat voor u niet mogelijk dan is het wel goed om regelmatig contact te hebben.
Het contact verloopt wekelijks via een update van de behandeling via de email of app. Daarnaast is het prettig om minimaal 1 keer per maand bij de behandeling aanwezig te zijn. Dan krijg je en goed beeld van hoe ik werk met jou kind en hoe ik verwacht dat hij/zij zijn huiswerk doet.

Wat doe je als je kind ziek is of niet kan?
De ouders hebben zelf de verplichting hun kind (tijdig 24 uur van te voren) bij mij af te melden bij verhindering. Gebeurt dit niet dan kan ik 100% van de behandel kosten bij u persoonlijk in rekening brengen.

Scholen

Waalwijk

BS De Koningsschool Waalwijk

RKBS Teresia Waalwijk

BS Juliana van Stolberg School Waalwijk

Sprang-Capelle

BS de Vrijhoeve Sprang-Capelle

PCBS de Bron Sprang-Capelle

CB de Rank Sprang-Capelle

Waspik

BS de Veste Waspik

‘s-Hertogenbosch

SO De Rietlanden ‘s-Hertogenbosch

Kindcentrum De Kruisboelijn ‘s-Hertogenbosch

Kindcentrum de Duizendpoot ‘s-Hertogenbosch

Kindcentrum de Wijboom ‘s-Hertogenbosch