Privacy Policy

Home /

Privacy Policy

Privacy Policy

Zorgmail
Onze praktijk maakt gebruik van Zorgmail. Zorgmail is een volwaardig elektronisch communicatieplatform voor het uitwisselen van berichten van of naar alle disciplines in de zorgsector, maar ook voor veilige email.

Kwaliteit
Voor de kwaliteit van onze praktijk is het van belang dat ervaringen van patiënten zichtbaar zijn. De kindervariant PREM Fysiotherapie is een gestandaardiseerde vragenlijst voor het meten van patiënt tevredenheid binnen de praktijk. Wij stellen het op prijs als u deze elektronische vragenlijst invult. Medewerking is niet verplicht.

Tarieven

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 2×9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars en er wordt rechtstreeks gedeclareerd ( obv de tarieven van de zorgverzekeraar). Als er sprake is van een chronische aandoening op verwijzing van een specialist dan worden alle behandelingen vergoed. Is er geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven.

Reguliere behandeling

Behandeling op school

Behandeling aan huis

Overleg/ instructie ouders

Verslaglegging eenmalig p/j

Niet nagekomen afspraak
(niet 24 uur van te voren afgemeld)

Euro 40,-

Euro 40,-

Euro 52,50

Euro 25,- / 40,-

Euro 25,-

Euro 40,-