Voorkeurshouding bij baby’s

Home /

Plagiocephalometrie (PCM)

Voorkeurshouding bij baby’s

Sommige baby’s liggen gedurende meer dan 75% van de tijd met hun hoofd naar één kant gedraaid. Dat wordt een voorkeurshouding genoemd. Bij zuigelingen zijn de schedelnaden en fontanel nog niet gesloten, zoals bij volwassenen, en is de schedel zacht en dun. Wanneer een baby steeds met het hoofd naar één kant gedraaid ligt kan, door het feit dat de schedelnaden nog niet gesloten zijn, een afplatting van het hoofd aan die zijde (deformatieve plagiocephalie) ontstaan. Wanneer een baby steeds op zijn rug ligt en recht naar voren kijkt, kan een rechte afplatting van het achterhoofd (deformatieve brachycephalie) ontstaan. Afhankelijk van de leeftijd en ernst van de afplatting kunnen de volgende meetmethodes om het hoofdje te meten gebruikt worden.

Plagiocephalometrie

Het is een meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage scheefheid is.

Skully Care

Om u en uw baby te helpen kunnen we ook werken met de innovatieve Skully Care meetapparatuur. De Skully Care app kan middels een foto helpen bij het meten, volgen en adviseren tijdens de behandeling van baby’s met een voorkeurshouding. Het belangrijkste moment om te meten is op de leeftijd van 5/6 maanden. Vaak zal er voor deze tijd als kinderfysiotherapie gestart worden om door middel van hanterings-en plaatsing adviezen en oefentherapie de voorkeurshouding op te heffen. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Meer info over een voorkeurshouding bij baby’s:

Preventiefolder JBZ

Behandelfolder JBZ

Tarieven

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 2×9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars en er wordt rechtstreeks gedeclareerd ( obv de tarieven van de zorgverzekeraar). Als er sprake is van een chronische aandoening op verwijzing van een specialist dan worden alle behandelingen vergoed. Is er geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven.

Reguliere behandeling

Behandeling op school

Behandeling aan huis

Overleg/ instructie ouders

Verslaglegging eenmalig p/j

Niet nagekomen afspraak
(niet 24 uur van te voren afgemeld)

Euro 40,-

Euro 40,-

Euro 52,50

Euro 25,- / 40,-

Euro 25,-

Euro 40,-