Plagiocephalometrie (PCM)

Home /

Plagiocephalometrie (PCM)

Plagiocephalometrie (PCM)

Sinds het advies om jonge baby’s (ivm de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Een afplatting van de schedel ontstaat door een voorkeurshouding.

Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden. Het is een meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de scheve afplatting (plagiocephalie) en de afplatting op de achterzijde van de schedel (bracycephalie) vastgelegd worden in een getal. Zo kan in verloop van tijd bepaald worden of er na behandeling veranderingen zijn in de vorm van de schedel en of er een reden is voor helmtherapie. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

Een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage scheefheid is. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is om meer herstel te geven.

Het belangrijkste moment om te meten is op de leeftijd van 5/6 maanden. Vaak zal er voor deze tijd als kinderfysiotherapie gestart worden om door middel van hanterings-en plaatsing adviezen en oefentherapie de voorkeurshouding op te heffen. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Er zal eerst een kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek is zeer belangrijk, om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding.

Meer info:

Preventiefolder JBZ

Behandelfolder JBZ

Tarieven

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 2×9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars en er wordt rechtstreeks gedeclareerd ( obv de tarieven van de zorgverzekeraar). Als er sprake is van een chronische aandoening op verwijzing van een specialist dan worden alle behandelingen vergoed. Is er geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven.

Reguliere behandeling

Behandeling op school

Behandeling aan huis

Overleg/ instructie ouders

Verslaglegging eenmalig p/j

Niet nagekomen afspraak
(niet 24 uur van te voren afgemeld)

Euro 40,-

Euro 40,-

Euro 52,50

Euro 25,- / 40,-

Euro 25,-

Euro 40,-